Пословна култура се формира на основу утицаја опште културе, организационе културе и националне културе. Ови фактори на формирање пословне културе утичу сваки на свој специфичан начин. Општа култура се налази у неком појединцу пре него што се он укључи у рад неке организације.

Опширније...

Пише: Сандра Петровић

Како доказати мобинг на суду - Адвокати саветују чувајте преписке и снимке

Јелена Николић је две године била запослена у једном државном предузећу када је почела да примећује прве знакове мобинга од свог надређеног. Грубе речи, омаловажавање и лоша атмосфера у радном окружењу се наставила, а будући да је мајка двоје деце, страх је био јачи те је неко време чекала промену.

Опширније...

Активно учење Наставна парадигма у којој је улога наставника више усмерена на стварање услова за учење, посредовање и усмеравање процеса учења, него на предавање наставног градива. Наставник подстиче дискусију, учење кроз решавање проблема, кооперативно учење, групне пројекте, кратке демонстрације као увод у разговор у учионици и сл. Избор техника и метода у реализацији активног учења је веома широк. Њихова заједничка карактеристика је да омогућавају активно учешће ученика у процесу који доживљавају као смислен, подстицајан и занимљив. У овакав доживљај су укључене интелектуална, емотивна и социјална димензија, те активно учење има квалитете холистичког учења. Код нас је овакав приступ настави развила група стручњака окупљена око проф. Ивана Ивића.

Опширније...