Компетенције запослених представљају једну од најважнијих области пословног управљања. С једне стране, оне утичу на пословне перформансе и успех на тржишту, док, с друге стране, оне утичу на лично задовољство запосленог радом у одређеној фирми.

Шта су то компетенције?

Опширније...

Тимско учење је процес усклађивања, развоја способности тима да функционише као целина, да мисли и делује на нов синергијски начин, те да креира резултате које његови чланови истински желе.

Тимско учење је у ствари адаптација активног учења. Тимско учење је фокусирано на проналажењу солуција за проблеме у пословању, на тај начин што развија један отворени приступ постављању питања. Одрасли најбоље уче једни од других, промишљањем, испитивањем претпоставки, примањем повратне информације од тима и из својих резултата. Тимским учењем, способност учења групе постаје већа него способност учења било ког појединца у групи. Остварује се кроз дијалог и продуктивну дискусију, а резултира променом начина размишљања (омогућава двоструки круг учења).

Опширније...

Artificial intelligence (AI) refers broadly to a spectrum of technologies and research that aim to improve the cognitive capabilities of machines and software. The term “AI” is sometimes used interchangeably with terms such as “machine intelligence” and “cognitive computing.”

Опширније...