Директори јавних предузећа мораће убудуће до најситнијих детаља Влади да полажу рачуне о трошењу, службеним путовањима, куповини аутомобила, спонзорствима, запошљавању... Под лупом из Немањине 11 биће сваки динар који су јавна предузећа добила из буџета, али и сва остала примања и трошкарења.

Опширније...

Резултат рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је дуплиран је у односу на прошлу годину а ако упоредимо резултат са претходним годинама онда је многоструко већи, на пример однос 2010. и 2019. је 1 према 10 тј, 2019. је десет пута већи од 2010. године.

Проширење надлежности Агенције изменама закона, као и доношење Етичког кодекса миритеља и арбитара су имали директан утицај на овакав резултат рада.

Опширније...

НА СВАКИХ 100 ДИНАРА ЗАРАДЕ 62 УЗМЕ ДРЖАВА; Само две суседне земље имају мањи порез, а у неким државама је намет чак 79 одсто.

На сваких сто динара зараде 62 динара иде на име пореза. Прошле године пореско оптерећење на плате било је још веће, 63 одсто, а најновија вест из Немањине 11 је да ће Влада ускоро додатно смањити овај намет за минимално један проценти поен. С тим у вези, истраживали смо колико је пореско оптерећење зарада у региону.

Опширније...