Србија је после 28 година добила нови шифарник занимања. примењује се од 01.01.2019. године. Циљ издавача је био да се упознамо са значењем појма занимање, који долази из света рада, и појмом квалификација, који долази из света образовања, као и са областима у којима се ти термини најчешће користе. Занимање и квалификација су два најважнија лична обележја, нарочито кад је у питању радно активно становништво. У називима занимања свакодневно се срећемо са страним терминима који се користе неселективно, али и са онима који су се код нас одомаћили: квалификација, компетенција, дескриптор, евалуација, валидација, исход учења, сертификација, акредитација, курикулум, модул образовног програма итд. Стога се свакодневно јављају недоумице и непрецизности када у некој административној процедури треба одговорити на питања о занимању, образовном профилу, врсти и нивоу стручне спреме, професији, квалификацији и слично.

Опширније...

Према неким проценама у Србији, 50.000 запослених не прима зараду, а преко две трећине прима зараду са закашњењем. Две трећине запослених прима зараду која је мања од просечне, а 350.000 запослених прима минималну зараду. Половина запослених не може себи приуштити минималну потрошачку корпу, а 86% запослених нема довољно за просечну потрошачку корпу.

Жене зарађују мање од мушкараца у већини сектора, зарађују мање и високообразоване и оне без квалификација, у приватном и у јавном сектору. Запослени на основу уговора о раду на одређено време, као и радно ангажовани на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, имају значајно ниже зараде, односно накнаде за рад, него запослени на основу уговора о раду на неодређено време.

Опширније...

Компаније у Европи суочиће се са пет изазова у блиској будућности:

  1. управљање талентом
  2. управљање демографским променама
  3. постати учећа организација
  4. управљање балансом рад-живот
  5. управљање културном трансформацијом

Компаније које буду у ситуацији да одговоре овим изазовима моћи ће да одрже конкурентску предност. Шта би требало предузети да би се предупредили ови изазови дошло се истраживањем у којем је учествовало 1355 директора из 27 Европских земаља. Они су разменили мишљења о 17 тема из менаџмента људских ресурса, али се такође овим истраживањем обухватило и више од 100 руководиоца средњег нивоа.

Опширније...