МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли су наши менаџери људских ресурса у Србији 2020 године, исти или бољи него у осталим земљама?

Промовишите наше најбоље менаџере људским ресурсима и покажите другима како је бити најбољи у Србији 2020.

Пријаве за избор најбољи менаџер људских ресурса - Србија 2020, на:

Опширније...

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли су стратегије развоја у менаџменту људских ресурса и предузете акције у том смеру од стране менаџера у организацијама у Србији 2020 године, исте или боље него у осталим земљама?

Промовишите вашу најбољу стратегију развоја и покажите другима како изгледа најбоља у Србији 2020.

Пријаве за избор најбоље стратегије развоја - Србија 2020, на:

Опширније...

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли су стратегије запошљавања и предузете акције у том смеру од стране менаџера у организацијама у Србији 2020 године, исте или боље него у осталим земљама региона?

Промовишите вашу најбољу стратегију запошљавања и покажите другима како изгледа најбоља стратегија у Србији 2020.

Пријаве за избор најбоље стратегије запошљавања - Србија 2020, на:

Опширније...