Ресурс Група и Институт за менаџмент људских ресурса Србије, са задовољством објављује да отпочиње процес за одабир најбољих у Србији из области Менаџмент људских ресурса.

Институт је законски носилац ауторског и интелектуалног права избора најбољих људи, тима, агенција и организација из области - управљање људским ресурсима, управљање талентом тј. менаџмент људских ресурса и менаџмент талентом.

Награда најбољи у Србији је најтраженија, најпрестижнија и најдуговечнија награда у области управљања људским ресурсима, коју препознају организације и појединци који померају границе праксе и науке у односу према људима и раду.

Избор и додељивање награда „Најбољи у менаџменту људских ресурса“ има за циљ препознавање оних појединаца и институција које су дале највећи допринос пракси управљања људским ресурсима у Србији у протеклом и садашњем времену.

Биће награђени и они који су допринели постављању највиших стандарда, норми и пракси у свом пословању и који су ставили управљање људским ресурсима на прави, највиши пиједестал у организацији.

Избор најбољих се одржава уз организациону подршку најрелевантнијих актера од стране Републике Србије и од стране организација и удружења. Пријава је једноставна. Све што треба да урадите је да напишете документ до две хиљаде речи који најбоље описује ваш допринос у складу са категоријом за коју се пријављујете и да га пошаљете путем веб сајта.

Хајде да заједно учинимо да ова 2019-та, буде обележена као година избора најбољих међу најбољима.

Ресурс Група
Институт за менаџмент људских ресурса Србије

КАТЕГОРИЈЕ

Избор најбољих људи, тима, сектора, департмента, одељења, агенција и организација из области:

 • Управљање људским ресурсима
 • Управљање талентима

Обухватиће организације из државног, друштвеног и приватног сектора, које у свом организационом пословању имају сектор, департмент, одељење или позицију из:

 • Управљање људским ресурсима
 • Управљање талентима

Избор најбољих ће се размотрити у следећим категоријама:

 1. Најбољи тим
 2. Најбоља стратегија
 3. Најбоља стратегија запошљавања
 4. Најбоља стратегија развоја / учења / обуке / тренинга / стручног усавршавања
 5. Најбоља стратегија управљања талентима
 6. Најбоља интерна комуникација
 7. Највеће задовољство у раду
 8. Најбоље награде и признања радницима од стране организације од које су ангажовани
 9. Најбоља стратегија за трансформацију предузећа
 10. Најбоља стратегија ангажовања запослених
 11. Најбоља стратегија запошљавања младих
 12. Награда за признање и поштовање једнакости
 13. Најбоља стратегија решавања вишка запослених
 14. Најбољи дизајн радних места у организацији
 15. Најбољи директор организације који је највише допринео запосленима
 16. Најбољи директор/менаџер године за управљање људским ресурсима / ХР директор / менаџер године
 17. Златна награда за најбољи ХР менаџмент / Менаџмент људских ресурса
 18. Будући ХР лидер године / Будући лидер године у менаџменту људских ресурса
 19. Најбољи менаџер талентом
 20. Најбољи менаџер развоја
 21. Најбољи бизнис партнер / ХР Бизнис партнер
 22. Најбољи консултант менаџмента људских ресурса / управљања људским ресурсима / ХР Консултант
 23. Најбољег коучера
 24. Најбољег тренера
 25. Најбољег ментора
 26. Најбоља ХР Агенција / Агенција за запошљавање / Агенција за консалтинг и запошљавање
 27. Најбоља пракса у менаџменту људских ресурса

Критеријуми за избор проглашење и доделу признања и награда

Процес избора започиње, пријавом и испуњавањем услова наведених у позиву за пријаву. Пријава се подноси електронским путем.

Рок за пријаву је најмање 30 дана пре одређеног датума за доделу признања и награда то јест годишњег самита, а то је 29 новембар 2019 године. Пријава је основни полазни или почетни документ са којим се започиње процес. Захтев је документ до 2000 речи и мора да садржи, без обзира на категорију за коју се пријављује, следеће:

 • Јасно дефинисану визију и циљеве
 • Креативан приступ, оригиналност, различитост, јединственост
 • Развијен пословни пројекат / задатак / случај, којим се доказује да је иницијатива или пракса људи / запослених, усклађена са приоритетима организације
 • Посвећеност напредовању, вишим циљевима рада, вишем нивоу ангажмана
 • Опипљиви докази о утицају пројекта / стратегије, са квалитативно и квантитативно мерљивим резултатима, ефективни и ефикасни утицај, посебно финансијски утицај. Давање приказа помоћу бројчаних информација, повратних информација, резултатима и закључцима студија случаја итд.
 • За све категорије је неопходно укључити и доказе о успеху, који се може приказати путем: трошкова (тачан, приближан, оквиран), опсег (на колики број људи је имао утицај), исплативост
 • План рада у наредном периоду, који мора да садржи кораке који ће се предузети да би се наставило са успешним радом
 • Разлог, зашто заслужује да добије признање и освоји награду

Уз Пријаву, биће дозвољено да се поднесу и пратећи помоћни документи и материјали, који могу садржати сав релевантан материјал са којим се поткрепљују и доказују наводи зашто неко мора да буде признат и награђен на годишњем самиту.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА, ПРИЈАВА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА

Комисија за одабир најбољих у прошлој години је састављена од еминентних домаћих научника, теоретичара и практичара на подручју управљања људским ресурсима.

Комисија за 2019 годину је у саставу:

 1. Проф. др Живко Кулић, Професор наставних предмета: Радно право, Индустријски односи, Увод у право и Управљање људским ресурсима. Члан више радних група за израду нацрта закона и других прописа из области радних односа, запошљавања и социјалне политике. Између осталог, био народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и помоћник генералног секретара Савезне владе. Миритељ, односно арбитар у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова. У том својству, доприноси успешном решавању спорова између послодаваца и запослених, у интересу свих
 2. Др Ивица Лазовић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 3. Проф. др Горан Милошевић, редовни професор Правног Факултета Универзитета у Новом Саду

Комисија ће свој рад заснивати на унапред дефинисаним правилима и критеријумима за избор најбољих у свим номинованим категоријама за годишњи самит.

Избор и додељивање награда ће се обављати једном годишње у последњем кварталу године.

ПРОЦЕС ИЗБОРА

На основу примљених захтева и пријава до утврђеног рока, поштујући утврђене критеријуме и највише професионално-етичке принципе у раду са поверљивим подацима, Комисија консензусом одабира најбоље по категоријама за период номиновања, о чему на стручан и примерен начин обавештава заинтересовану јавност.

На избор Комисије не постоји право жалбе.

За све информације посетите сајт:
https://www.resursinstitut.rs/
https://www.resursinstitut.rs/index.php/izbor-najboljih/dobrodoslica

Ресурс Група и пријатељи избора