Ђенерали Осигурање Србија (Generali Osiguranje Srbija), као једна од највећих осигуравајућа кућа у Републици Србији, свој развој и успех дугује својим запосленима. Заједничком снагом 1600 запослених остварујемо бројне успехе и постижемо многе ствари, између осталог и освајање престижне титуле „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ у категорији најбоља стратегија управљања талентом. Како наши запослени са својим ресурсима (знањем, способностима и вештинама), представљају највећу вредност компаније, сматрамо да је од круцијалног значаја у њих улагати и развијати њихове потенцијале.

Програм управљања талентом, Ђенерали осигурање Србија, је развио 2014. године са циљем да унапреди и задржи у оквиру Ђенерали групе, запослене који поседују и показују велики потенцијал за раст. Оно што смо постигли је да је више од половине наших талената напредовало и преузело више позиције и веће одговорности. Ова стратегија само потврђује наш став да је улагање у праве људе у право време вишеструко исплативо и увећава вредност компаније. Развијање људи који су на неменаџерским позицијама, који имају висок ниво учинка, уз то потенцијал и мотивацију за напредак је само последица доброг планирања, организације и реализације постављених циљева који су неминовно праћени одличном комуникацијом и подршком од врха ка доле и обрнуто.

У раду са талентима фокусира се на стицање знања и формирање шире слике о функционисању компаније, као и лични раст и развој лидерских вештина. Како би будући лидери били спремни да унапређују и развијају компанију још више, сматрамо да је од велике важности да имају увид у функционисање различитих делова компаније. Ово се омогућује одласком талента у различите пословне јединице широм земље и учествују у грађењу једне од највећих вредности Ђенералија а то је - фокусираност на клијента. Нашим талентима се такође, омогућавају радионице са члановима топ менаџмента где имају непосредан приступ и могућност да стекну знање и искуство које им је неопходно за даљи напредак у каријери.

genrali

Најизазовнији и најзначајнији део програма за све таленте је рад на компанијским пројектима. Свака генерација талента добија пројекте који су актуелни изазови компаније и чијим решавањем би се знатно утицало на начин пословања. Досадашњи таленти су остварили многе пројекте, док садашњи неуморно раде на новим изазовима који ће формирати будућност пословања.

Како бисмо обезбедили континуитет у бизнису а након препознавања и номинације од стране надређеног и процене особа из сектора за управљање људским ресурсима („HR“-а), као и особа из бизниса наше таленте обучавамо у пољу личног развоја и лидерских вештина. Поред обука, таленти пролазе и различите процене и вредновања кроз тестове личности, уз индивидуални и групни рад, након чега добијају повратну информацију о јаким странама, као и пољима за развој.

Поред неговања потенцијала талената, негујемо и праве вредности. Свака генерација талената учествује у остваривању једног хуманитарног циља. Пружамо помоћ и прикупљамо средства у сарадњи са Хјуман Сејфети Нет (The Human Safety Net) организацијом која сарађује са фондацијом Новак Ђоковић.

Улагањем у таленте постижемо ултимативни циљ из менаџмента људских ресурса и праксе -постављање правих људи на право место у право време.

Као потврда да смо на добром путу и да померамо границе уз помоћ најталентованијих, јесте и награда коју смо добили на избору НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ у категорији за најбољу стратегију управљања талентима.

Сектор за менаџмент људских ресурса
Ђенерали осигурање Србија


Прочитајте и ово: Избор најбољих из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом СРБИЈА 2020