Жеља сваког директора организације јесте да има максимално ангажоване запослене који дају задовољавајуће резултате и који са тим резултатима задовољавају своје интересе. Правилно ангажовање запослених сходно жељеним резултатима и личним интересима је умеће успешних руководиоца организације. Награда најбоља стратегија ангажовања запослених ове године је додељена баш таквој особи која за свој рад има приказане резултате који набоље потврђују њено умеће руковођења, директору то јест директорици компаније АПТИВ, госпођи Биљани Пандовска.

Добро осмишљена стратегија која је повезана са ангажовањем запослених је суштина доброг пословања које даје најбоље резултате. Овако постигнути резултати са квалитетним програмима мотивације чине значајну разлику у продуктивности и учинку организације и најбоље од просечних.

Госпођа Биљана Пандовска је постигла јасне показатеље која показује како стратегија има утицај на организацију, укључујући метрике о побољшању нивоа ангажованости и продуктивности и друге релевантне мере. Доказ о томе како је стратегија ангажовања повезана и побољшана су кључни пословни циљеви и исходи.

Директорица која управља организацијом која броји више од 3500 запослених, која је осигурала стратешко планирање према приступу количинских трошкова, промовисање квалитета мишљења како би се осигурао квалитет производа и задовољство купаца, осигурала поштовање правила интерне контроле, заслужено је носилац награде „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2019“ у категорији НАЈБОЉА СТРАТЕГИЈА АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ.