МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли је управљање људским ресурсима од стране менаџера у организацијама у Србији 2020 године, исто или боље него у осталим земљама региона?

Промовишите вашу најбољу стратегију управљања људским ресурсима и покажите другима како изгледа најбоља стратегија у Србији 2020 и како се управља.

Пријаве за избор најбоље стратегије управљања људским ресурсима - Србија 2020, на:

Опширније...

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли је ангажовање запослених од стране менаџера у организацијама у Србији 2020 године, исто или боље него у осталим земљама региона?

Промовишите вашу најбољу стратегију ангажовања запослених у менаџменту људских ресурса и покажите другима шта је најбоље ангажовање у Србији 2020 и како се управља.

Пријаве за избор најбоље стратегије ангажовања запослених - Србија 2020, на:

Опширније...

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли су менаџерске праксе управљања људима у организацијама у Србији 2020 године, исте као у осталим земљама региона, или смо бољи него 2019 године?

Промовишите вашу најбољу праксу у менаџменту људских ресурса и покажите другима како се управља. Избор најбоље праксе у менаџменту људских ресурса Србија 2020, пријаве на:

Опширније...