Комора менаџера људских ресурса Србије, на основу Правилника о избору најбољих људи из области менаџмента људским ресурсима и Одлуке комисије за избор најбољих у Србији за 2021 годину,  доноси одлуку о додели награде "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ" у категорији  НАЈБОЉА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОСЛЕНЕ у Србији 2021. године (за организације преко 100 запослених).

Награда се додељује компанији

Опширније...

КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ Вас позива да будете са нама 20 маја на Дан менаџера људских ресурса Србије поводом доделе награда најбољим људима и организацијама из менаџмента људских ресурса и управљања талентом.

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ за 2021

Опширније...