2020 као ни једна друга. Тест година за менаџмент људских ресурса и организације. Година у којој је било потребно брзо размишљати, брзо радити и без права на грешку ако желиш да опстанеш. Немилосрдна година која је изискивала велику емпатију, пажњу, наклоност према људима и бригу. Година која је претила великим хаосом и која нам је у тој претњи пружила могућност да одговоримо правилно, пажљиво, организовано, људски, да покажемо да нам је стало до других.

Опширније...

Ефикасно управљање талентом није само привлачење, развој и задржавање најбољих талента већ организовање и управљање људима на такав начин који их доводи до одличних организационих перформанси. За разлику од стратешког менаџмента људских ресурса, који препознаје доприносе различитих група које постоје у организацији и углавном се фокусира на све запослене, стратешки менаџмент талента се базира на оне запослене који заузимају или се спремају да заузму кључне позиције.

Опширније...

Награда „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ у категорији НАЈБОЉИ ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈУ КОВИД 19, је отворена у част појединаца, тимова и организација који су протеклих месеци у 2020 години храбро (стручно и пре свега људски) радили на томе да запослени буду пре свега здрави, затим информисани и да остану радно ангажовани.

Опширније...