НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021 - МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли је интерна култура пословања на завидном нивоу у организацијам у Србији? Да ли су наши менаџери људских ресурса у Србији 2021 године постигли успехе на овом пољу?, Да ли је култура опхођења између послодавца и запослених истог квалитета или боља него у осталим земљама?

Опширније...

Да би се остао конкурентан, за сваку организацију је важно да своје потребе за кадром редовно сагледава контролишући многе индикаторе, без обзира да ли је у питању потребан кадар или се ради о вишку запослених.

Опширније...

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021 - МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Да ли су наши менаџери људских ресурса у Србији 2021 године, исти или бољи него у осталим земљама?

Промовишите наше најбоље менаџере људским ресурсима и покажите другима како је бити најбољи у Србији 2021.

Пријаве за избор најбољи менаџер људских ресурса - Србија 2021, на:

Опширније...