На сваких сто динара зараде 62 динара иде на име пореза. Прошле године пореско оптерећење на плате било је још веће, 63 одсто, а најновија вест из Немањине 11 је да ће порез на зараде од јануара наредне године бити 61 одсто. С тим у вези, истраживали смо колико је пореско оптерећење зарада у региону.

Опширније...

Управљање запосленима, као што се уобичајено каже, најзначајнијим ресурсима организације, је веома сложен процес и вишедимензионалан. Процес транзиције у ком се налазимо, као и укључивање у савремене интеграционе процесе, прилив инвестиција, отварање компанија са страним капиталом, велики и динамичан развој ИТ сектора, велики одлив стручних кадрова, енормна флуктуација запослених услед тражења и добијања бољих услова, захтевају сасвим другачији приступ људима него пре 5 година.

Опширније...