Ефекти пословања предузећа са нула или једним запосленим представљају транзициони раритет, који све више оптерећује пословање привреде Србије, оцењује се у најновијој публикацији о пословању привреде Републичког завода за статистику.

Наиме, више од 50 одсто предузећа у привреди је са нула или једним запосленим која константно стварају 1/3 текућих и више од 40 одсто кумулираних губитака, наводи се у публикацији Перформансе пословања Привреде Републике Србије 2015-2019.

Подвлачи се чињеница да је приметан континуиран раст броја предузећа са нула или једним запосленим у периоду 2015-2018. за 15 одсто (7.200 нових предузећа), на 54.626 предузећа.

Мада је њихов број у 2019. смањен за три одсто и број запослених за 1,3 одсто (са 23.180 у 2018. години на 22.877 у 2019. ), ефекти њиховог пословања су још више погоршани.

Текући губици представљају 33 одсто укупних губитака привреде, док кумулирани губици достижу 41,3 одсто кумулираних губитака привреде.

(Извор: Србија Данас)


Прочитајте и ово: САРАДЊА ИЗМЕЂУ УГОВОРНЕ РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПИРОТ И КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Покажите зашто се најбољи кад је најтеже!

ИЗБОР НАЈБОЉИХ У МЕНАЏМЕНТУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈА 2020

Практични савети за пријаву