Данас, 1 маја Комора менаџера људских ресурса Србије објављује да је основала НАЦИОНАЛНУ АКАДЕМИЈУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДИМА.

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДИМА је основана од стране 9 доктора наука којима је ужа специјалност рад и радни односи тј. менаџмент људима.

NA Logo 3.1.1.1

Области које ће покривати НАЦИОНАЛАНА АКАДЕМИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДИМА су оне које изискује привреда у овом времену а које су неопходне како би се осигурао раст и развој организација и људи од којих зависи све, а то су:

  • Стратегија;
  • Планирање и запошљавање;
  • Развој људских ресурса;
  • Награђивање запослених;
  • Вештачка интелигенција и радни односи;
  • Аналитика у радним односима;
  • Радно законодавство;
  • Управљање ризиком;

Да информишемо и едукујемо садашње и будуће стручњаке, организације којима служимо и ширу јавност о принципима и праксама које помажу професији. Да позитивно утичемо на праксу запошљавања. Да подстакнемо професионално одлучивање и одговорност. Да помогнемо јачању друштвене одговорности. Да се придржавамо највиших стандарда етичког и професионалног понашања. Да се мери ефикасност људских ресурса у доприносу или постизању организацијских циљева а не пристрасност. Да се придржавамо закона. Да радимо у складу са вредностима професије. Да тежимо постизању највишег нивоа услуге, перформанси и друштвене одговорности. Да уважавамо запослене као људе. Да будемо лидери и узор како се постижу и одржавају највиши стандарди етичког понашања.

ДОБРОДОШЛИ!

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДИМА

Национална академија је у процесу акредитације за добијање статуса ЈПОА и њен програм је одобрен од стране надлежних а тиче се управљања људима.

Више информација у наредном периоду

Комора менаџера људских ресурса Србије