Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије данас је саопштио да је изменама закона о ПИО предвиђено да грађанима који се самостално укључују у обавезно осигурање, а не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника.

Рок доспелости је 15. у месецу за сваки претходни месец у години.

Опширније...