Захваљујући ангажовању „Политике” и вашим новинарима у вези са истраживањем и аналитичким постављањем проблема, а у последње време посебно гђи Ј. Петровић Стојановић, покренут је низ питања, од указивања на мотиве зашто се старосни пензионери боре за допуну свог кућног буџета допунским радом, допунским уплатама доприноса фонду, а све у циљу да повећају износ своје пензије.
Тада се сусрећу са невероватним проблемима самовољног и често необјашњивог понашања Фонда ПИО. Интервенишу, дописују се, туже, обраћајући се медијима и ретко са успехом. Коју то снагу има Фонд ПИО и ко му пружа подршку постаје недокучиво и жалосно колико се најстарија популација осећа посрамљено када мора да се обрати јавности да би остварила своја права на основу сопствених уплата. Очигледно је да разне институције заштите грађана, министарства за социјална старања, па заштиту права грађана итд. не реагују на оно што је објављено у озбиљној штампи ако није објављено у таблоидима.
penzioni fond pio 660x330
Конкретно, у вези са насловом овог писама: Управни суд је својом пресудом од 25. октобра 2019. поништио као незаконито решење Првостепеног фонда ПИО, указујући да је странка по тужби извршила све што је по закону била дужна, да би  јој се обрачунала увећана пензија по допунском раду након пензионисања, указујући да Фонд ПИО чак није поступао ни по службеној дужности. Битно је напоменути да је било потребно седам година да би се дошло до права да се утужи Фонд ПИО, јер за њих не постоје рокови по којима су дужни да поступају сагласно ЗУП-у. И трагично је и жалосно, да у поновљеном поступку, а по пресуди суда, орган Фонда ПИО после деветнаест месеци од пресуде сада, 5. маја 2021. (можда су их подстакли вапаји пензионера у „Политици”), доноси истоветно решење као 2017. апстрахујући пресуду суда, указивање на незаконито понашање и чак инструктивно указујући Фонду ПИО на пропусте у службеним радњама. Да ли је намера Фонда ПИО да покаже да је изнад правосудног система Србије, јер је очито да сада поново уводи пензионере у ново врзино коло темпоралног фактора тј. од када ће поново моћи да се поднесе тужба, а за то, ће бити потребно још неколико година.

Данило Јовановић,
Београд

Извор: ПОЛИТИКА

 

ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС:

Да ли сте "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ"? 2021 година најбољих!