Они који су морали у превремену старосну пензију пре 65. године живота плаћаће доживотно казне од 0,35 одсто месечно, без обзира на то што су се поново запослили или су сами себи наставили да уплаћују стаж.

Младеновчанин, пензионер који је с 61 годином старости и 41 годином радног стажа морао у превремену старосну пензију јер је проглашен технолошким вишком, није могао да претпостави да то што се поново запослио и радио до 65. године ни на који начин не утиче на укидање казнених пенала. Рачунао је да ће, ако пожури с проналаском новог посла и настави да ради још четири године, испунити оба услова за пензију, те да ће му се пенали, који износе 0,34 одсто месечно, укинути.

Опширније...

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије данас је саопштио да је изменама закона о ПИО предвиђено да грађанима који се самостално укључују у обавезно осигурање, а не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника.

Рок доспелости је 15. у месецу за сваки претходни месец у години.

Опширније...