Закон о раду предвиђа санкције за непоштовање процедуре, чак и ако је постојао правни основ за законит отказ Обавештавање радника СМС-ом или и-мејлом да им уговор о раду на одређено време неће бити продужен и да треба да потпишу решење о престанку радног односа не представља чин пуког уручивања отказа, већ решење којим се само констатује да је правни положај радника промењен. Такав потез послодавца је, како наглашава Марио Рељановић, научни сарадник на Институту за упоредно право, у складу са Законом о раду, јер на тај начин запослени се само обавештава да његов радни однос престаје истеком уговора о раду.

– Према Закону о раду, уговор на одређено време престаје да важи од дана до када је био закључен, што се недавно догодило у случају запослених радника у фирми „Шинвон”, другој „Јуриној” фабрици. Послодавци увек издају решења о престанку радног односа за сваки случај, будући да се у пракси дешава, посебно у великим компанија, да кад истекне уговор радници наставе да долазе на посао што пословође често и не примете неколико дана. А по закону, свако ко по истеку уговора настави да долази на посао пет дана у континуитету, аутоматски постаје запослен на неодређено време. Да се то не би догодило „Шинвон” је обавестио своје запослене да им уговор неће бити продужен и да дођу да преузму решење – објашњава Рељановић, подсећајући да је се на тај начин послодавац оградио од могућих злоупотреба.

Ипак, ранијих година у Србији је било мноштво примера који сведоче о томе да су послодавци и-мејлом и телефонским порукама давали отказе радницима, што ипак представља кршење закона. У пракси се догађа, додаје Рељановић, да послодавац не продужи запосленом уговор на одређено, а на то радно место потом доведе другог радника.

– Такви уговори се често не продужавају мајкама на породиљском, члановима синдиката, онима који су тражили да им се исплати прековремени рад, радницима са лошим здравственим стањем... Према закону, послодавци имају право да то ураде иако сви знамо да није у реду, али ипак остаје нејасно зашто би то радили, када и даље имају потребу за ангажовањем радне снаге. У те раднике су ипак улагали новац и труд, проводили их кроз обуке... Једино оправдање би било уколико постоји кривица запосленог – набраја Рељановић.

Да би отказ био у складу са законом мора се поштовати отказна процедура. Ако је резултирао кривицом запосленог (повреда радне дужности или дисциплине), процес је такав да послодавац пре отказа запосленом мора да обезбеди упозорење пред отказ у коме ће образложити – навести разлог и дати запосленом рок од осам дана за изјашњење на наводе из упозорења. Ако из изјашњења проистекне да су постојале олакшавајуће околности, послодавац може изрећи блажу меру: привремено удаљење са рада до 15 дана без накнаде зараде, новчану казни до 20 одсто умањења основне зараде или опомену са најавом отказа ако у наредних шест месеци учини исту или слични повреду.

Уколико је отказ резултирао из неостваривања очекиваних резултата или недостатка знања и способности, послодавац је у обавези да пре отказа запосленом да обавештење у вези са уоченим недостацима, упутства и рок за побољшање рада. Дужина рока зависи од сложености посла који се треба унапредити. Ако по протеку тог рока запослени не отклони недостатке, послодавац му може дати отказ без упозорења.

Олга Вучковић Кићановић, стручњак за радно право, подсећа на то да је Закон о раду врло прецизан и по питању достављања отказа.

– Мора се доставити лично запосленом, у просторијама послодавца, а он мора потврдити пријем (најчешће напише примио датум на послодавчевом примерку). Ако се решење о отказу не може доставити лично, изузетно се може послати поштом, са повратницом. Ако је и тако немогуће, послодавац ће решење ставити на огласну таблу, и по протеку осам дана сматраће се достављеним – објашњава правница.

То све значи, додаје она, да је отказ СМС-ом, и-мејлом, усмено („од сутра да те не видим...”) незаконит и ништав.

Инспекцији рада није поднет захтев радника из „Шинвона”

У Министарству за рад за „Политику” наглашавају да одељењу инспекције рада у Ниши није поднет ниједан захтев нити обавештење запослених које се односило на престанак радног односа код послодавца „Шинвон д. о. о.” у Нишу. Подсећају и да Закон о раду детаљно одређује разлоге за престанак радног односа у члану 175, као и разлоге за отказ од стране послодавца, у члану 179.

– У пракси се дешава да запослени по претњи „да се више не појављује” заиста не дође неколико дана, и тиме послодавцу даје могућност да отказ легализује тако што ће га добити, јер је неоправдано изостао са рада. Ипак, у оквиру одомаћене бахатости, многи послодавци дају отказ усмено, погрдно, СМС-ом, и-мејлом... У тој ситуацији најбоље је обратити се инспекцији рада. Закон о раду предвиђа санкције за непоштовање отказне процедуре, чак и ако је постојао правни основ за законит отказ – наглашава стручњак за радно право и подвлачи да отказ и-мејлом закон не познаје и не предвиђа као легалан, а СМС-ом још мање.

Ипак, уколико суд утврди законитост отказног разлога, али непоштовање законске отказне процедуре, запосленог неће вратити на рад, али ће му досудити накнаду од шест зарада, у износу зараде у месецу који је претходио отказу.

– Размишљајући формалноправно, запослени би тада могао да поднесе тужбу због непоштовања отказне процедуре, уз доказ из СМС-а или и-мејла, не улазећи у правне основе за раскид радног односа. Било би логично да суд досуди тих шест зарада, али у такве судске праксе досад нисам имала увид – наводи правница Олга Вучковић Кићановић.

Однос према раднику као према средству за рад

Савез самосталних синдиката Србије оштро критикује све учесталије начине дигиталног уручивања отказа радницима, наглашавајући да је таква пракса последица активности извршних власти у претходним деценијама, удружених са лобијем послодаваца који раднике више не третирају као људе и важне учеснике у остваривању доброг економских напретка државе и појединачних привредних субјеката.

– Према радницима се и политичари и послодавци односе као према средству за рад, робовима и роботима којима се у време дигитализације без икаквог људског објашњења захваљују на досадашњем раду. Шаљу им се грубе, нељудске и нецивилизоване поруке о томе да им радници више нису потребни – подсећа Душко Вуковић, потпредседник СССС.

(Извор : Политика)