Кад би питали било ког менаџера који руководи са најмање 5 и више запослених, шта му задаје највише проблема, где су његове одговорности пред искушењем, највећи број њих би се изјаснио са „управљање запосленима“.

И ако данас постоји велики број теорија, још већи број стручњака за управљање запосленима и за унапређење радних односа у свим сегментима, ми још увек кубуримо са неким основним односом који би био дефинисан као „ЉУДСКИ“, и који је „узрупиран“ или „поремећен“ са потписивање папира који има назив „Уговор о раду“. Чини се, да кад се стави потпис на тај уговор, да се заборављају сва основна начела основног људског понашања који се може декларисати као „цивилизацијски“ или „културни“ или „васпитани“ или можемо навести још доста термино за лепо и достојанствено опхођење према запосленима.

Опширније...

Пише: Братислава Радовановић

Осмехом и пријатним гласом измамити и узвратити јутарњу здравицу. Колеге понудити разбудилицом кафицом, или неком домаћом мученицом скромно и дискретно, па започети време које се проводи као радни дан.

Опширније...

Да би се остао конкурентан, за сваку организацију је важно да своје потребе за кадром редовно сагледава контролишући многе индикаторе, без обзира да ли је у питању потребан кадар или се ради о вишку запослених. Прекобројност запослених се може решити некад са премештањем на позиције где је уочен недостатак кадрова за успешно обављање радних задатака, али све чешће се прибегава и отпуштању радника на основу преовлађујућих тржишних услова. Од виталног значаја за сваки организацију, ако размишља о смањењу броја запослених због преовлађујућих економских околности, да се таквим отпуштањем пажљиво поступа како би се избегле непредвиђене обавезе за вашу организацију, и како организација не би нашкодила себи у будућем пословању.

Опширније...