Процедуре у менаџменту људских ресурса - трећи део

Према члану 165 Закона о раду („Службене новине РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, у даљем тексту: Закон), запослени може бити привремено удаљен са посла:

1) ако је против њега покренут кривични поступак због дела учињеног на раду или у вези с радом или ако је починио повреду радне обавезе која прети имовини веће вредности утврђене општим актом или уговором о раду.
2) ако је природа повреде радне обавезе, односно кршења радне дисциплине или понашања запосленог таква да не може наставити са радом код послодавца пре истека рока из члана 180. став 1. и члана 181. став 2. овог закона.

Опширније...

Углавном је (скоро) свима позната ситуација кад радите, уложите додатни напор, останете прековремено, вратите се кући па још мало радите, и на крају не добете ни хвала, већ вас искритикују за нешто што је тешко разумљиво. За овакав третман потребна је велика трпељивост, стрпљење, разумевање, или емоционална енергија да останете мирни, стрпљиви и усресређени, и да после оваког разговора одете са осмехом и руковањем/поздравом.

Опширније...

Док домаћи радници, и мајстори и висококвалификовани, хрле на послове у иностранство, број издатих дозвола за рад странцима у нашој држави у претходној години био је највећи откако је пре седам година на снагу ступио Закон о запошљавању странаца. 
Опширније...