Обавеза послодавца да испоштује све обавезе према синдикату чији је нјегов запослени члан без обзира на ниво оснивања синдиката (Закон о раду чл. 206, 207, 209 и 210).

Послодавац је дужан да испоштује све обавезе према синдикату чији је његов запослени члан, а које су прописане одредбама Закона о раду, без обзира на ниво оснивања синдиката (код послодавца, за више послодаваца, у грани, групи, подгрупи или делатности, за територију одређене територијалне јединице и на другом нивоу) све у циљу остваривања и заштите права запослених.

Опширније...