Првобитна идеја синдикалног организовања подразумевала је удружену борбу радника за заједничка права. То се у теорији није променило, али се у примени често манипулише члановима, како би се остварили неки други, себични циљеви појединаца.

Опширније...

(Уједињени гански синдикат Независност пита Министарство за рад и запошљавање)

1. Велики број предузећа није обезбедио маске, рукавице и средства за дезинфекцију у складу са Уредбом Владе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, али и Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити становништва од заразних болести. Свесни смо да постоји недостатак ових средстава, али нам је здравље радника приоритет и морамо да инсистирамо да се ова средства обезбеде за све, а нарочито за предузећа где ради више стотина радника. Да ли се може преко Привредне коморе која има евиденцију о фирмама и колико људи запошљавају да се помогне у набавци заштитне опреме послодавцима, хитно?

Опширније...

На адресе Владе Србије и Министарства за рад и запошљавање јутрос је послат захтев од стратне синдиката у коме траже одговор на питања хоће ли изолацију због сумње на корана вирус третирати као боловање или карантин и како ће то утицати на зараде запослених.

Опширније...