Влада препоручила послодавцима да мењају акта да би запосленима који привремено одсуствују са рада због вируса била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 одсто.

Послодавци треба да одреде накнаду за оболеле од короне.

Опширније...

За запослене који су потрошили годишњи одмор, или воле да „спајају“ дане између празника и викенда, један од најлакших начина је да узму боловање. Запослени су често у дилеми или незнању како ће се ти дани боловања одразити на евалуацију рада, поготово што је очигледно зашто се користи боловање. У даљем тексту преносимо мишљење (супервизора и менаџера за људске ресурсе из развијених земаља), какав је “златни стандард” о томе колико је дана боловања “добрих” а колико “лоших” за једну годину.

Опширније...

Ако поднети предлози буду усвојени, систем здравственог осигурања ће бити знатно промењен и то на боље, у хуманијем смислу.

Промене се односе на дужину боловања, допунског и додатног осигурања, потпуног боловања уз 100 одсто надокнаде (за разлику која је до сада била од 65 одсто), за негу болесног детета до пунолетства, рекао је државни секретар у министарству здравља Берислав Векић.

Опширније...