Стрес на раду је једно од најважнијих питања у многим државама и на различитим радним местима. Стрес има пуно негативних утицаја, укључујући болести циркулације и гастро-ентеролошке болести, друге физичке проблеме, психосоматске и психо-социјалне проблеме као и низак степен продуктивности. Посебан нагласак је стављен на побољшање услова за рад и организације рада у погледу стреса на раду, као и на практичне мере за превазилажење стресних ситуација на раду. Недавна истраживања која је спровела Међународна организација рада, показују да постоје често примењиве контролне тачке за изучавање и смањење стреса на раду.

Опширније...

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 и 44/2013.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно-научних и образовно-уметничких области и скраћенице тих назива. Листа стручних, академских и научних назива (у даљем тексту: Листа) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Опширније...

Фондација „Ана и Владе Дивац” је објавила „Приручник за запослене – усклађивање радног и породичног живота“. Приручник је намењен запосленима који желе да се упознају са својим правима и законским одредбама које им помажу да ускладе своје породичне и радне обавезе.

Приручник је израђен у оквиру пројекта „Једнаки – Ка успостављању родне равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“ који реализује Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у партнерству са Фондацијом „Ана и Владе Дивац”. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске комисије из програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство (2014-2020)“.

Опширније...