Улога менаџера/директора људских ресурса је за сваку организацију која запошљава људе изузетно важна. У ствари, они дају фундаментални допринос култури организације, развоју и управљању запосленима у организацији.

Менаџер или директор за људске ресурсе има широк спектар улога у организацији. У зависности од величине организације, послови управљања људским ресурсима могу имати преклапајуће одговорности. У већим организацијама, менаџер за људске ресурсе и директор имају јасно дефинисане, одвојене улоге у управљању људским ресурсима.

Ове улоге доносе прогресивно више овлашћења и одговорности за менаџера, директора, и на крају, потпредседника који може да води неколико сектора укључујући администрацију.

Директори људских ресурса, а повремено и менаџери, могу водити до неколико различитих одељења који сваки на челу има функционално-специјализованог руководиоца, као што је на пример, менаџер за развој и обуку, менаџер за запошљавање, менаџер за компензације.

Менаџер људских ресурса заступа компанију, али и људе који раде у компанији. Сходно томе, добар професионалац за људске ресурсе обавља константно балансирање како би успешно испунио очекивања обе стране.

Улога менаџера за људске ресурсе мора бити паралелна са потребама развојне и променљиве организације. Успешне организације постају прилагодљивије, отпорније, брзо мењају смер и усмерене су на корисника. Оне препознају да ће се организације надметати за таленте у наредном периоду. Због тога, потреба организација за радним местима оријентисаним према запосленима и програмима који задовољавају потребе запослених за смисленим радом, растом, изазовом, комуникацијом и ефикасним вођством, јесте и биће све већа.

У таквом окружењу, професионалац за људске ресурсе, кога поштују линијски менаџери, а самим тим и чије таленте користе менаџери, одговоран је за нове улоге. Неке од нових улога су:

 • стратешки партнер
 • спонзор или адвокат запослених
 • ментор за промену.

У исто време, још увек има одговорност за свакодневне проблеме и жалбе запослених, администрацију накнаде за запослене, врло често и за обрачун плата и папирологију запослених, посебно ако нема помоћ у виду асистента за људске ресурсе.

Одговорност стручњака за људске ресурсе

У зависности од величине организације, менаџер за људске ресурсе је одговоран за све функције које се баве потребама и активностима људи у организацији, укључујући и следеће:

 • регрутовање
 • запошљавање
 • обука и тренинг
 • развој организације
 • стручно усавршавање и развој запослених
 • комуникација
 • управљање перфомансама
 • политика организације
 • плате и бенефиције
 • тимски рад
 • односи запослених
 • лидерство

Када се постави питање, шта менаџер за људске ресурсе, или директор раде, као што видите, одговор је - много. Положај носи одговорност за све процесе и системе који се односе на људе у организацији. Они, такође морају да разматрају, анализирају и предлажу мере и за неизвршење задатих обавеза.

Менаџер, такође мора подржавати рад и других руководилаца који надгледају и воде рад својих тимова и људи. Озбиљно су укључени у дефинисање и развој организације, запослених, организационе културе.

Менаџери људских ресурса, такође су одговорни и за развој вештина својих колега менаџера и њихове организације да добро обављају своје активности. Посао стручњака за људске ресурсе је сталан изазов, јер праве фини баланс између многих активности и различитих улога у подршци својој организацији.

 

Прочитајте и ово:

Српска инвестициона етика