Не тако давно, управљање фирмама је било строго дефинисано од врха на доле. У данашње време можемо приметити да постоје различити стилови управљања у различитим организацијама. Стилови су окарактерисани подневљем, културом, традицијом, технологијом, и другим утицајима. И ако је свака култура компаније другачија, постоје одређени стилови управљања који могу бити ефикаснији од других.

На основу разговора са руководиоцима великих организација, прегледа академског и практичног истраживања, идентификовао је 11 битних особина великих менаџера, који својим начином/стилом управљања промовишу културу организације. Те особине су:

 • Брижност
 • Обучавање
 • Комуницирање
 • Развијање
 • Емоционална отпорност
 • Фер/праведан однос
 • Иновативност (подстицање иновација)
 • Ефективност
 • Резултатска оријентисаност
 • Техничко – технолошка образованост/потенцијал
 • Визија и постављање циљева

На основу ових фактора, издвојена су три стила управљања, која би у пракси требало да дају најбоље резултате. Опис, предности и мане ових стилова је:

1. Демократски стил управљања
Као што име сугерише, демократски стил управљања је онај у којем менаџери на основу прикупљених информација од свих запослених доносе одлуке. Овде треба нагласити, да и ако постоји консензус у управљању организацијом, менаџер је тај који доноси одлуке, и сноси одговорност за њих. Овакав стил је препознатљив јер има карактеристике праведности и фер односа, добро развијене комуникације, оријентисаности према резултатима. За разлику од строге хијерархије одозго па на доле где је за запослене доношење одлука од појединца било фрустрирајуће, демократски стил управљања одликује транспарентност, добра комуникација међу запосленима, добро разумевање и велики степен поверења у подређене. Прикупљање повратних информација даје лидерима увид у морал и мотивисаност запослених, заједничке проблеме и још много тога. Демократски стил управљања такође подразумева и прихвата разноврсност мишљења тако да сви у компанији имају могућност да искажу своје мишљење, као и преузимање дела одговорности са „леђа“ менаџера. Овакав стил руковођења обезбеђује флексибилност система и карактеристичан је за велике и средње компаније.

Један од недостатака демократског стила управљања је то што може значајно успорити било који процес доношења одлука од прикупљања, прегледа и анализе повратних информација од многобројних учесника у процесу. Ово може бити ограничавајући фактор за компаније са брзим темпом пословања.

Треба навести да и ако се чује глас већине, увек постоји и друго мишљење које је у мањини и које може представљати иницијални фактор незадовољства.

iStock 1128319499 v1

2. Стил партнерског управљања
Стил партнерског управљања је фокусиран на људе и на стварање хармоничних односа на радном месту - било да је то између менаџера и запослених, или између чланова тима. Овај стил управљања испуњава основне карактеристике пажње, подучавања, комуницирања и развоја и ставља људе на прво место. Улога менаџера је да негује снажне односе, што ће на крају довести до лакшег решавања конфликата, великог самопоштовања међу запосленима и побољшаног тимског рада. Важан аспект партнерског стила управљања је фокус на лични развој - што представља одличну прилику за менаџере да менторишу своје тимове. Одличан алат за грађење и развијање доброг односа са својим запосленима где имају прилику у односима један на један да дискутују о значајним питањима по обе стране.

Као што је већ поменуто, овај стил управљања је одличан за подизање поверења запослених и задовољства. Може бити, такође, користан за јачање морала, посебно када компаније пролазе кроз тешке транзиције као што су отпуштања, премештања или спајања. То је ефикасан начин да запослени знају да се и даље води рачуна о њима и да се њихове потребе уважавају током било каквих бурних промена. Код оваквог стила руковођења постоји могућност која прелази у тенденцију да се акценат на остварењу високих перформанси и остварења резултата занемари с обзиром да је фокус на изградњи односа. То понекад доводи до осећаја самозадовољства међу запосленима, који се могу ослободити страха од критике чиме се смањује одговорност нарушава морал и постојећи односи. Овакав стил управљања такође, може бити депримирајући за врхунске раднике, јер остварење добрих резултата са њихове стране може бити не адекватно испраћено, јер је акценат на односима а не на резултатима.

3. Стил немешања
Овакав стил руковођења подразумева минимално ометање од стране руководства. Уместо тога, запосленима се препушта да реше већину проблема и да буду учесници у процесу одлучивања, и раде са веома лаким надзором од стране менаџера. Овај стил управљања испуњава основне карактеристике подстицања иновација, ефикасности и техничких могућности . Овај стил обично примењују тимови који су састављени од високо обучених чланова који су стручњаци за оно што раде - тако да ће ценити дати простор за креирање процеса, комуникацију и доношење одлука, на начин који ће дати резултатски максимум. Запослени, такође, желе да се осећају да им верују њихови менаџери. Давањем таквих слобода може довести до спектакуларних резултата, као што су повећана иновативност, креативност и продуктивност. Све више компанија има децентрализовану структуру. Овакав стил не мешања менаџмента је можда одговарајући за организације које се крећу у том правцу, јер се залаже за мањи хијерархијски и ригидни формат рада. Успех овог стила управљања ослања се на то да има групу само-мотивисаних и компетентних појединаца. То значи да постоји могућност да „једна лоша јединка“ може да разбије аутономију која се даје запосленима, што може бити прилично ризично - посебно за тимове који се брзо развијају.

Због недостатка структурног надзора, тимови могу лако изгубити орјентацију и кренути свако својим правцем, то јест не ићи заједно ка заједничком циљу. Прекид комуникације међу тимовима, такође, је честа нуспојава оваквог стила управљања, што доводи до конфузије око улога и одговорности.

Важно је напоменути да се већина менаџера не држи јединственог стила током читаве своје каријере - најбољи менаџери су флексибилни и прилагођавају се ономе што ће извући најбоље из својих запослених.

 

  ИЗДВАЈАМО