Калкулација тј. израчунавање цене коштања, дефинише се као поступак распоређивања укупних трошкова на носиоце.

Циљ утврђивања цене коштања је да се сваки производ оптерети оним износом трошкова које је својом производњом изазвао. Тиме се омогућава ефикаснија контрола трошкова и ствара основа за доношење низа пословних одлука, као што су:

Опширније...

„Кад све једном прође, а проћи ће, има да се жање само оно што смо посејали.“

Опоравак предузећа

Кад се ово заврши кад се почне посао враћати у нормалу, послодавци ће морати да предузму кораке како би се осигурао несметан опоравак од хитних ка уобичајеним пословним активностима. Први корак у повратку на нормално пословање је комуникација са свим запосленима. Организације би требало да обавесте запослене правилима пословања која важе која су укинута, додата, измењена то јест прилагођена како би се прилагодила и што брже прошла транзицију рада из сезоне епидемије у нормално стање. Поред тога, комуникација са запосленима после епидемије треба да их подсети на нормалне смернице пословања и обавезе и од када она важе.

Опширније...

Излазни интервју

Излазни интервју је интервју са запосленим коме престаје радни однос у компанији. Излазни интервју може бити обављен лично – директним контактом са запосленим, путем телефона, или попуњавањем анкете у писаној или електронској форми. Најбоље је интервју спровести директним контактом са запосленим јер то омогућава бољу комуникацију и разумевање. У пракси излазни интервју најчешће спроводи особа запослена у сектору људских ресурса, а понекад линијски менаџер.

Опширније...