МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ КВАЛИТЕТА

- Чланство
Идеално би било да чланови одређеног Тима потичу из истог радног подручја, или обављају сличан рад, тако да проблеми са којима се суочавају у раду су познати свима и неће им представљати тешкоћу да пронађу решења са њиховим поседованим знањем и искуством. Алтернатива идеалном би била да се Тим може саставити са члановима из различитих радних подручја. У том случају проблеми се могу сагледати из свих углова тако да је за њих лако да стигну до оптималних решења. Који год модел буде примењен, веома је важно да је припадност, чланство и учествовање у раду Тима квалитета строго добровољно.

- Величина, бројност или снага Тима
Идеална величина је од 5 до 15 чланова. Бројност Тима не сме да буде толика да се дође у ситуацију да да сваки члан не добије довољно времена за учешће и допринос на састанку (који је, да се подсетимо, једанпут недељно по сат времена).

- Број Тимова у датој радној јединици
Број Тимова у одређеном радном подручју може бити 1 или већи, ако је заинтересованост запослених из једног подручја већи од броја 15. У том случају је важно да се зна, да једна иста особа тј. запослени не може бити члан више од једног Тима. Да би се избегло дуплирање активности у истом радном подручју, потребно је одржавати добру координацију између лидера Тима и учесника/чланова.

- Састанци Тима квалитета
По правилу састанци Тима квалитета се одржавају једном недељно по сат времена. Требало би састанке одржавати у засебној просторији, која је и истом радном подручју или веома близу месту рада. састанци се одржавају током или после радног времена у зависности од договора чланова Тима.

- Природа проблема
Следи неколико примера области рада које се могу обухватити Тимовима квалитета: Производња и услуге: побољшање продуктивности, квалитета, побољшање услуга и смањење трошкова. Инжењеринг: смањење застоја у раду, побољшање превентивног деловања, смањење трошења времена за тражење алата и прављење планова за решавање проблема. Материјали: контрола залиха, развој спољних сарадника и њихова кодификација. Осигурање квалитета: методе узорковања и испитивања, систем повратних информација, студије побољшања квалитета, испитивања на терену и побољшање метода инспекције. Опште: боље услуге клијената, систем - развој / побољшање, побољшање комуникације, смањење трошкова у штампарским и канцеларијским материјалима, употребе поштанских, телефонских, транспортних система, итд. Радно окружење: безбедност и одржавање организације.

СТРУКТУРА ТИМА КВАЛИТЕТА

Основни елементи

  • Топ менаџмент
  • Управни одбор
  • Координатор
  • Помоћници
  • ВОЂЕ / Лидери
  • Чланови
  • Учесници али нису чланови