МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

ТРЕНИНГ/ ОБУКА

Циљ обуке за активности Тима је да припреми забринуте људе да играју своје улоге за ефикасно и успешно функционисање Тимова квалитета. Људи треба да буду обучени за своје специфичне улоге и самим тим нагласак треба да буде на улози сваког укљученог у функције Тима.

Успех активности Тима зависи од обуке запослених у:

 • правилном разумевању концепта и филозофије
 • ефикасно превођење филозофије у праксу
 • правилна примена једноставне статистичке контроле квалитета технике
 • побољшање комуникационе способности, и
 • развијање лидерских квалитета и изградња појединца

Обука се првенствено даје Помоћницима, Лидерима који, заузврат, морају да обучавају чланове Тима.

За Помоћника, нагласак се ставља на:

 • ојачавање вештина лидера Тима
 • побољшање перформанси Тима лидера
 • катализовање активности Тима
 • јачање и промовисање партиципативне културе
 • коришћење једноставних техника у решавању проблема, и
 • идентификовање вероватних проблема / замки и чувања од њих

За лидера, акценат је стављен на:

 • лидерској улози
 • групним техникама
 • комуникацији
 • постављању циљева
 • примени техника, и
 • ефикасном вођењу састанака

Модули обуке

Помоћник

 • Тим квалитета - генеза, концепт и филозофија
 • улога помоћника, функције лидера, чланова и Управног одбора
 • технике контроле квалитета које се користе у Тиму активности и
 • проблеме идентификовани од стране Тима и дата решења

За Лидера

 • увођење Тимова квалитета
 • идентификовање проблема - размена мишљења
 • одабир приоритета - ПАРЕТО анализа
 • идентификација узрока проблема - узрок и дијаграм ефеката
 • прикупљање и презентација података
 • идентификацију решења и одабир најбољег решења на основу размене мишљења и анализе трошкова
 • делегирање одговорности
 • ефикасно вођење састанака
 • вођење евиденције и пратеће активности
 • преглед напретка у односу на циљеве, и
 • менаџмент презентације

Најчешће технике, попут размене мишљења, парето дијаграма, дијаграм узрока и ефеката који се користи у Тиму су објашњене у даљем тексту.