МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Размена мишљења - је групна техника коју користе чланови Тима у селекцији проблема, идентификацији могућег узрока проблема. За ефикасну размену мишљења могу се применити и пратити следећа правила:

 • нема критике ни за какве идеје
 • подстицати слободу мишљења
 • једнаке могућности за све чланове
 • све идеје треба да буду снимљене или записане, и
 • одабир најбољих идеја након детаљног прегледа

Парето дијаграм

Парето Диаграм - је алат за доношење одлука, што помаже у идентификацији "неколико значајних или виталних" из "тривијалних или мноштва" када се ређају инциденти и различити проблеми исцртавањем вертикалних структурних дијаграма.

Дијаграм узрока и ефекта

Ово је следећи корак након "размене мишљења", у анализи проблема у детаљима. Састоји се од линија и симбола, представљају значајну везу између ефекта и узрока.

МЕНАЏМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Презентација менаџменту је састанак у коме лидер Тима и његови чланови објашњавају Управном одбору методологију и решења проблема у свом радном подручју. Учесници праве презентацију помоћу графикона, дијаграма, слика које су припремили. Овај догађај представља најузбудљивији облик учешћа и комуникације и личног представљања свима. Презентација менаџменту је важна јер показује завршене пројекте и препоруке. Менаџмент презентација такође промовише комуникацију. Тим добија признање за своје доприносе. Морал чланова је повишен јер периодично могу да раде заједно/директно са менаџментом.

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И СТАРТОВАЊЕ ТИМОВА КВАЛИТЕТА

Менаџмент који је заинтересован за увођење Тимова квалитета у организацији, показује на првом месту да је посвећен концепту "Широка Контрола Квалитета Организације" (CWQC) или "Тотална Контрола Квалитета" (ТQC) која укључује развој и ставове менаџмента и праксу која је орјентисана на производњи без грешака. Руководство ће преузети неопходне кораке за покретање масовне обуке и оријентационе програме који почевши са највишим руководством, да развију и усвоје научне системе квалитета и методе. Ови програми треба да омогуће менаџменту да погледају изнутра, да размотре и исправе недостатке. После тога и у одговарајућем времену, менаџмент може одлучити да увођење квалитетних Тимова у организацију генерално прати редослед датих корака доле:

 • детаљне дискусије између средњег и ТОП менаџмента - лично
 • програми обуке и тренинзи за различите нивое запослених о концепту и методологији рада кружних Тимова и циркулацији информација
 • проучити одговоре током разговора са радницима, запосленима и руководиоцима и видети да ли је већина за покретање Тимова квалитета
 • када је одговор позитиван, формирајте Управни одбор са извршним директором као председником и руководиоцима сектора као члановима
 • одабрати координатора, који ће такође функционисати као секретар Управног одбора
 • обучити координатора у свим аспектима
 • замолити координатора да припреми методологију извештаја о раду која је погодна за организацију
 • да идентификује потенцијалне секторе из који су запослени исказали сагласност за стартовање Тима
 • покретање пилот Тимова (2 или 3) у потенцијалним Секторима
 • детаљно обучити чланове ових пилот Тимова у радној методологији, улози лидера, чланова и Технике Системом Квалитета Тима итд.
 • пажљиво прати рад пилот Тимова и
 • након успешног рада пилот Тимова за неко разумно време од 3-4 месеца, проширити концепцију на друге секторе

Крај

Прочитајте и ово: 10 Питања за посао менаџера људских ресурса