Водити тим при том користити знање са поседованим искуством представља одлику првих лидера. Индикаторе вођења најбољег тима представљамо кроз начине како је могуће остварити циљеве у пракси и водити тим према остварењу максималног потенцијала.

1. Фокусирајте се на резултате и продуктивност, а не на одређено радно време
Приликом вођења запослених који раде са знањем, готово никада не сме постојати круто радно време. Уместо тога, потребно је одредити јасне циљеве за које је познато да је за њихово остваривање потребна пуна радна недеља.

Опширније...

МЕТОДОЛОГЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Производна организација, у данашњем времену, где је конкуренција бројна, где се за испуњење циљева очекује да буде у врло кратком временском периоду а да се не иде испод задатог квалитета, мора да комплетну организацију рада посвети континуираном стручном усавршавању. Једино таквим организовањем радног времена сваког запосленог у радном процесу, организација може очекивати повећање продуктивности и ефикасности. Осим стручног усавршавања, потребно је код запослених повећати свест о значају тимског рада и активности, стварању тимског окружења у којем су они учесници и својим учествовањем суделују у побољшању процеса, производа или услуга.

Опширније...

Да бисмо разумели значај термина компанијске вредности можда би најбоље било да прво објаснимо један други, често неухватљив појам, са којим се многи муче – Визију.

Визија једне компаније постоји ако, и само ако, постоје следећа три елемента:

  • основни разлог постојања фирме осим прављења новца
  • трајне и непроменљиве компанијске вредности
  • далекосежни и храбро постављени циљ коме се тежи у будућности
Опширније...