МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Размена мишљења - је групна техника коју користе чланови Тима у селекцији проблема, идентификацији могућег узрока проблема. За ефикасну размену мишљења могу се применити и пратити следећа правила:

  • нема критике ни за какве идеје
  • подстицати слободу мишљења
  • једнаке могућности за све чланове
  • све идеје треба да буду снимљене или записане, и
  • одабир најбољих идеја након детаљног прегледа
Опширније...

МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

ТРЕНИНГ/ ОБУКА

Циљ обуке за активности Тима је да припреми забринуте људе да играју своје улоге за ефикасно и успешно функционисање Тимова квалитета. Људи треба да буду обучени за своје специфичне улоге и самим тим нагласак треба да буде на улози сваког укљученог у функције Тима.

Успех активности Тима зависи од обуке запослених у:

Опширније...

МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Топ менаџмент

Извршиоци на највишем нивоу који пружају сву неопходну подршку активностима Тима квалитета, и кроз лични ангажман и присуство у Тиму чини ту подршку видљивом свима. Топ менаџмент има важну улогу како би се осигурао успех у имплементацији концепта Тима квалитета у организацији. Топ менаџмент треба да буде потпуно посвећен и уверен у успех методе Тима квалитета.

Опширније...