МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ КВАЛИТЕТА

- Чланство
Идеално би било да чланови одређеног Тима потичу из истог радног подручја, или обављају сличан рад, тако да проблеми са којима се суочавају у раду су познати свима и неће им представљати тешкоћу да пронађу решења са њиховим поседованим знањем и искуством. Алтернатива идеалном би била да се Тим може саставити са члановима из различитих радних подручја. У том случају проблеми се могу сагледати из свих углова тако да је за њих лако да стигну до оптималних решења. Који год модел буде примењен, веома је важно да је припадност, чланство и учествовање у раду Тима квалитета строго добровољно.

Опширније...

МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Производна организација, у данашњем времену, где је конкуренција бројна, где се за испуњење циљева очекује да буде у врло кратком временском периоду а да се не иде испод задатог квалитета, мора да комплетну организацију рада посвети континуираном стручном усавршавању. Једино таквим организовањем радног времена сваког запосленог у радном процесу, организација може очекивати повећање продуктивности и ефикасности. Осим стручног усавршавања, потребно је код запослених повећати свест о значају тимског рада и активности, стварању тимског окружења у којем су они учесници и својим учествовањем суделују у побољшању процеса, производа или услуга.

Опширније...

Анализа посла је систематски процес прикупљања информација о захтевима које налаже посао и карактеристикама које треба да испуњава појединац ради успешног обављања посла. Резултати анализе посла су опис посла - чиме се описује посао, спецификација посла – која описује какву особу морамо запослити за дати посао. Анализа посла је основ за све програмске активности у управљању људским ресурсима у организацији. Анализа посла се користи за:

Опширније...