Поље менаџмента људских ресурса доживљава радикалну промену и то пре свега у одређивању приоритета. Као менаџер, стручњак, морате бити упознати како се професија мења и шта можете учинити да бисте обезбедили индивидуални и организациони развој и тако остали компетентни за посао а са тиме и конкурентни.

Опширније...

Људи који одржавају узрочно-последичну везу радног процеса у организацији  који управљају знањем организације и његовим развојем су менаџери људима или људским ресурсима. Хваљени, оспоравани али људи који су понели и изнели највећи терет ковид времена  и још увек носе велико бреме одговорности.

Опширније...