Директори људских ресурса управљају секторима за људске ресурсе и старају се да је организација у складу са државним законима о раду и запошљавању. Најбољи директори људских ресурса развијају стратегију и покрећу имплементацију људских ресурса који стварају ангажман запослених и побољшавају профитабилност и успех компаније. Поседовање квалитета који су најцењенији као што су: чврсти пословни принципи, предвиђање и вештина изградње односа, су атрибути који чине разлику између ефективних и најбољих лидера у људским ресурсима.

Опширније...

Сигурно сте до сада много пута чули разлоге и изречене мудрости зашто запослени напуштају посао то јест дају отказ. Једна од мојих омиљених мудрости је да радници не напуштају посао него лошег шефа. Много пута је ова мудрост доказана у пракси, мада је сада стављена под призму угледних теоретичара и Галупа, који су на основу обимног истраживања установили да је то највећа лаж из „HR“-а. Елем, читајући књигу која је изашла у априлу ове године, никако се не могу отети утиску да покушавају некако са том књигом да „набаце себи посао“ јер већ имају испланирано много гостовања, која ни мало нису јефтина, на којима би објашњавали о тој највећој лажи менаџмента људских ресурса да запослени не напуштају организацију него лоше руководство или шефа. Искрено мислим да има истине у свему, и да је разлика у процентима. Проценти се разликују од места до места то јест од државе до државе, од културе до културе, традиције и свега осталог. Једноставно се не може то убедљиво генерализовати и наметнути као правило не уважавајући све разноликости које постоје у свету.

Опширније...

1. „HR“ је ту за запослене;
Запослени су наше богатство, запослени су на првом мести, ми смо ту за наше запослене итд. итд.

Истина:
„HR“ није заступник запослених. „HR“ подржава руководство и мисију организације. Успут речено многи менаџери људских ресурса не добијају чак ни овај значај у организацији. Ако дође до „гужве“ „HR“ ће увек подржавати организацију и директора јер на тај начин подржава себе. Уосталом зна се од кога добија плату.

Опширније...