Управљање или менаџмент талентом једна је од најактуелнијих тема у управљању људским ресурсима. Како да привучемо најбоље људе? Како да кандидатима предочимо а самим тим и пружимо најбоље искуство? С обзиром на то да све компаније такође, покушавају да добију најбоље за себе поставља се и питање, шта треба да урадимо да бисмо победили у тој трци за таленте или како се на западу фигуративно каже у том „рату“ за таленте?

Опширније...

Руководиоци и управљање људским ресурсима увек су били фокусирани на основно управљање талентима - стицање, запошљавање и задржавање талентованих запослених. Али, да би постигли оптимални ниво успеха, пословним лидерима су потребни ангажовани, запослени са високим перформансама. Кључ за потстицање запослених да буду врхунски, је усклађивање менаџмента талентом са стратегијом компаније, дефинисање доследних критеријума лидерства у свим функционалним областима и идентификовање специфичних компетенција (аналитичких, техничких, образовних, искуствених) које треба искултивисати за наставак раста.

Опширније...

Изазов сваке организације није само да се обезбеди потребан таленат, већ изградња културе организације. Останак добрих људи у организацији само по себи није довољан за задовољство, већ организација треба да створи адаптивну културу пословања. Мантра савременог пословања "Култура једе стратегију за ручак", представља само додатну обавезу и одговорност за менаџмент људских ресурса у организацији, јер су они (ако нису треба да буду), предводници и управници културе, такође и талента.

Опширније...