Шта је нелојална конкуренција?

Нелојална конкуренција (непоштена тржишна утакмица) је свака радња пословног субјекта учињена у пословном надметању која је противна добрим пословним обичајима и којом се наноси или се потенцијално може нанети штета конкуренту, потрошачима или општем друштвеном интересу. То је радња трговца усмерена против другог трговца којом се крше кодекси пословног морала, а нарочито:

Опширније...

Једноставно објашњење појма, које се најчешће употребљава у стручној литератури, али и као прва асоцијација, подразумева да је етика наука о моралу. У менаџменту људских ресурса, етика заузима важно место. Међутим, није одувек било тако.

Опширније...

Најбољи лидери у свом свакодневном раду кроз руковођење и поступке показују личне (основне) вредности и етику коју поседују. Етика и вредности лидерства треба да буду видљиви и то кроз свакодневно живљење и рад. Лидери такође знају шта цене. Препознају важност етичког понашања.

Опширније...