Неопходан предуслов успостављања здравих и конструктивних међуљудских односа

Да ли разумете друге колико и себе? Да ли ако поседујеш емпатију или ако разумеш како је у туђој кожи, поседујеш способност слушања главом и срцем је одлика лидера или разумљивих слабића?

Емпатија код лидера у организацији је неопходан предуслов успостављања здравих и конструктивних међуљудских односа. Емпатија није сентименталност са запосленима, већ доказ развијених меких вештина које су кључне за ефективни развој лидерства.

Парадокс је да се емпатија као једна од меких вештина код лидера тешко учи.

Разумевајући другу особу на такав начин као да смо се ставили у њене ципеле и улазећи у њен свет ми не губимо сопствени идентитет. Способност емпатије помаже нам да „чујемо“ осећања и жеље и бриге запосленог и јасно дефинишемо потребе које се иза њих крију. Емпатија је морална вредност и многи људи теже да имају емпатични став у комуникацији са особом, отвореност и однос без процењивања, стрпљивост, заинтересованост за саговорника и његове проблеме и поверење у процес грађења односа и превазилажења потешкоћа.

41048870 303

У лидерству где постоје разлике у мишљењу, конфликти на радном месту, често се завршава агресивним наступом на позицији где чврсто бранимо наше мишљење и расправљамо о туђем гледишту где нема ни „е“ од емпатије.

Активно слушање запослених, разумети осећања и потребе разликујући при томе себе као лидера/вођу од других/запослених уз одсуство сваког личног интереса и вредновања јесте лидерска емпатија. При томе треба имати у виду да се не прави велика разлика када су у питању преговори, и да се емпатија не показује само онда кад желимо некоме помоћи.

Емпатија је важна у свакој интеракцији, зато је понекад и „тешка“ за учење кад си лидер.

Предност имања емпатије се огледа у томе што имате могућност да видите туђу перспективу, која је део шире слике која вам је потребна за доношење правилне одлуке. Лидерство се односи на разумевање ситуација, процењивање свих утицајних чиниоца пре него што се донесе одлука. Ако је разумевање темељније, сигурније је остваривање постављених циљева.

У организацији посла, лидери који омогуће запосленима да се укључе у реализацију планова, схвате њихова мишљења, погледе, намере, омогуће им да имају свој глас на послу, чине да се запослени осећају прихваћено, да се поистовећују са организацијом, и да су мотивисанији да раде, него кад су изоловани и несхваћени.

slika1

Међутим, разумевање туђе перспективе не значи да се слажете са тим.

Многи људи погрешно схватају емпатију као усаглашеност и да то подразумева да се морају сложити са другим ставовима.
Не.
Ради се само о разумевању тих ставова.

Емпатија није показатељ слабости. Заправо, способност емпатије и узимања у обзир различитих погледа је лидерска снага. Разумевање других не би требало да вас спречи да будете упорни. За учење емпатије треба времена и стрпљења. Као и свака вештина, мора се вежбати. За почетак почните слушати. Слушање ће вам омогућити да правилно одговорите на туђа осећања и адекватно.

 

Ресурс

 

 ИЗДВАЈАМО