Прошле године стање радних права је било оцењено са двојком, ове године добијена је још и гора оцена а то је 1, 78. Какав одговор на то имају менаџери људских ресурса у Србији, јер ипак они се највише питају око запослених, или бар мисле да се питају?

Као и прошле године, Србија је и у току 2020, према оцени Међународне конфедерације синдиката, земља у којој се систематично крше права радника. Због кризе изазване епидемијом ковида 19, стање радних права додатно се погоршало у односу на прошлу годину.

На основу збира оцена свих појединачних поглавља у најновијем извештају Фондације Центра за демократију, просечна оцена стања радних права у Србији за 2020. износи 1,78, што представља погоршање у односу на минулу годину када је та оцена била два.

У извештају се наводи да је у области радног права дошло до драстичног успоравања нормативних активности, узрокованог епидемијом и одржавањем парламентарних избора. Усвојен је једини документ јавне политике планиран за 2020, Акциони план за поглавље 19 – социјална политика и запошљавање, а у односу на 2019, додатно је смањен број инспектора рада, као и број спроведених надзора. Због тога је стање када је у питању само радно право добило гору оцену у односу на прошлу годину – 1,33.

У фондацији подсећају да је у области безбедности и здравља на раду у 2019. забележен највећи број смртних повреда на раду у последњих неколико година – чак 54, док је број повреда на раду порастао за чак 30 одсто у односу на лане. Исто као и у 2019, до новембра ове године није усвојен ниједан пропис који је влада планирала у овој области за ову годину. С друге стране, током трајања ванредног стања и након њега усвојено је неколико подзаконских аката којима се прописују стандарди безбедног и здравог рада и обавезе послодаваца и запослених у контексту епидемије.

Стање у области безбедности и здравља на раду добило је оцену два, као и у прошлом извештају. Стање у области социјалног дијалога Европска комисија оценила је на исти начин као и у претходном извештају – социјални дијалог је и даље слаб.

Социјални партнери ни ове године нису постигли консензус на седници Социјално-економског савета о висини минималне цене рада за наредну годину, коју је влада након тога сама повећала за 6,6 одсто. У 2020. закључен је само један нови посебни колективни уговор у јавном сектору, а због последица епидемије допуњено је десет посебних колективних уговора. На седницама СЕС-а нису разматране мере управљања кризом изазваном епидемијом. Није утврђен ниједан предлог закона планиран у овој области за 2020: ни предлог закона о штрајку, ни предлог закона о изменама и допунама Закона о социјално-економском савету. Стање у у области социјалног дијалога добило је исту оцену као у прошлој години – два.

(Извор: Политика)


Прочитајте и ово: Права запослених све угроженија