Компаније широм света планирају да смање свој пословни простор за 40 до 60 одсто и то тако да сваком раднику омогуће да барем два дана у недељи раде на даљину. С друге стране, чак 90 одсто радне снаге више не жели да ради у канцеларији.

То су неки од закључака Криса Херда, оснивача платформе за удаљени рад "Фрстбејс" (Firstbase), а који је током последњих шест месеци разговарао са око 1.000 компанија о њиховим плановима за рад на даљину.

Опширније...

Да ли организацији требају учени или приучени радници? Запослени који размишљају или који слушају?

За садашње пословање и опстанак организација најзначајнији елементи успеха су знање и континуирано учење. Ако је знање примаран извор вредности, онда на менаџерским позицијама тј. руководећим треба да буду они који на ефективан и ефикасан начин управљају знањем, својим највреднијим ресурсом, и то управљање мора да буде брже и боље од конкуренције.

Опширније...

Пише: Проф.др Божидар Форца

ПРЕМИСА 1: Теорија је када све знамо, а ништа не функционише. Пракса је када све функционише, а не знамо како и зашто.

ПРЕМИСА 2: Пракса без теорије је као гађање без нишањења.

ПРЕМИСА 3: Нема ништа практичније од добре теорије.

Опширније...