ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ
Заједнички наступ је увек бољи него појединачни!
Придружите, да будемо заједно, како би помогли другима и себи!

СВАКО КО ЖЕЛИ ДА БУДЕ СА ПРАВИМ ЉУДИМА НА ПРАВОМ МЕСТУ ЈЕ ДОБРОДОШАО!

Сва физичка лица који обављају менаџерску делатност и/или функцију из управљања људским ресурсима, или желе да то раде, да науче, да се информишу, да буду са правим људима на правом месту.

Менаџер људских ресурса је особа са примарним задатком постављања циљева, планирања организовања, реализације, контроле и вредновања активности и доношења одлука у процесу руковођења одељења, сектора, департмента људских ресурса, која својим радом и пословањем је одговорна за усмеравање, организовање и праћење рада запослених, групе појединаца, тима, односно особа, која обавља послове и/или функције и/или је именован за председника, потпредседника, директора људских ресурса, руководиоца у привредном друштву, организацији друштвених делатности уз одређену накнаду.

Менаџери људских ресурса могу руководити запосленима директно или управљати групом руководиоца која директно руководи запосленима. За менаџера је важније да уме да управља запосленима него да уме добро да обавља њихов посао. Менаџер може имати овлашћење да запосли или отпусти раднике, или да их унапреди. Менаџер је одговоран за планирање, управљање, надгледање и контролу људи и њиховог рада. Битна одлика менаџера је да је он особа која доноси одлуке из свог делокруга рада то јест управљања људским ресурсима.

Са менаџерима из претходних ставова изједначени су и функционери привредних комора, саветници управа и оснивачи привредних друштава који се баве пословима управљања људским ресурсима или талентима.

Менаџери који су запослени или радно ангажовани по основу индивидуалног уговора (на пример консултанти), могу бити примљени у чланство Коморе менаџера људских ресурса Србије, на основу писмене пријаве о приступању Комори. Ова одредба обухвата и оне менаџере који су сувласници привредног друштва којим управљају.

Чланови Коморе могу да буду менаџери који имају пребивалиште или боравиште у Републици Србији, без обзира на држављанство, као и менаџери, држављани Републике Србије, који имају пребивалиште или боравиште у иностранству.

Изузетно, чланови Коморе могу да буду и физичка лица која управљају пословним процесима из менаџмента људских ресурса у јавном и невладином, непрофитном сектору.

Шта предузети да би сте постали члан Коморе менаџера људских ресурса Србије?

Попуњавање пријаве: Пријаву можете попунити преко овог линка.

За детаљније информације можете контактирати извршну канцеларију Института на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на 060.50.44.009

Сва права и обавезе регулисане су Статутом, односно унутрашњим актима Коморе, доступни су по захтеву.

ПРИЈАВОМ ДО 1. ЈУНА ОСТВАРУЈЕТЕ БЕСПЛАТНО ГОДИШЊЕ ЧЛАНСТВО!


Прочитајте и ово: ДОБРОДОШЛИЦА