За садашње пословање и опстанак организација најзначајнији елементи успеха су знање и континуирано учење. Ако је знање примаран извор вредности, онда на менаџерским позицијама тј. руководећим треба да буду они који на ефективан и ефикасан начин управљају знањем, својим највреднијим ресурсом, и то управљање мора да буде брже и боље од конкуренције.

Опширније...

Ако не можеш да управљаш собом, како онда да управљаш другима?

Ако си менаџер и желиш да управљаш собом, мораш да познајеш себе - професионално. То може бити теже него што изгледа, с обзиром на људску тенденцију да прецењујемо сопствене могућности.

Опширније...