ПРОФЕСОР ДОКТОР МИЛЕ БУГАРИН
ЗЛАТНА НАГРАДА ИНСТИТУТА ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Златна награда, за укупни допринос менаџмента људских ресурса у Србији са жељом да истим таквим напором настави да промовише добро, праведно фер и људско пословање додељена је господину Милету Бугарину са Института за рударство и металургију Бор.

Опширније...

Људски ресурси битно опредељују остваривање конкурентске предности предузећа. Последично, бројна питања и различити начини њиховог решавања који се тичу људских ресурса представљају интегрални део стратегијског менаџмента. Пословна стратегија од људских ресурса захтева да поседују одговарајућа знања, стручност, искуство, вештине и ентузијазам, док је кредибилан менаџерски тим са јасном визијом и способношћу мотивисања подређених основна полуга имплементације стратегије. То што људски ресурси представљају вредан и специфичан ресурс одражава на начин њиховог управљање.

Опширније...

Без обзира да ли радите у великим корпорацијама или мањим организацијама, стратегија људских ресурса чини основу свега што радите у менаџменту људских ресурса.

Шта је стратегија за управљање људским ресурсима?

Стратегија за људске ресурсе (у даљем тексту само стратегија), је свеобухватни план пословања компаније за управљање људским капиталом ради усклађивања са пословним активностима. Стратегија поставља смер за сва кључна подручја људских ресурса, укључујући запошљавање, процену учинка, развој и надокнаду.

Опширније...