Ангажовање запослених је степен у којем запослени осећају страст према свом послу, посвећеност организацији и улагање личног дискреционог напора у свој посао.

Ангажовање запослених није исто што и задовољство радника.

Задовољство запослених само указује колико су задовољни или незадовољни ваши запослени. Не бави се њиховим нивоом мотивације, укључености или емоционалне посвећености. За неке запослене, бити задовољан значи узети плату са што мање труда и рада а ако је могуће и са што мање присутности на послу.

Опширније...

Стварање кохезивне организационе стратегије није могуће без менаџмента људских ресурса као равномерног стратешког партнера са осталим члановима највишег менаџмента организације. Давно су прошли дани када је Сектор за људске ресурсе био усредсређен искључиво на прикупљање пријава за запошљавање и интервјуисање кандидата- регрутовање запослених.

Опширније...

Менаџмент људских ресурса у односу на остале пословне функције се разликује, пре свега, по томе што је у домену његовог деловања човек, као једини интелигентни, мислећи ресурс у организацији. Менаџмент људских ресурса треба да обезбеди склад између интереса запослених и интереса организације. Политика људских ресурса приступа људима као ресурсу свих ресурса, премешта их из категорије трошкова у категорију основних богатстава и обезбеђује њихово ангажовање у потпуно иновативној, тржишно оријентисаној организацији.

Опширније...