У послу управљања запосленима у организацији, врло је важно препознати ком типу запослених припадају особе са којима радимо, како би им омогућили да постижу најбоље резултате и себи створили могућности за даље напредовање у каријери. Један од индикатора је свакако мотивација. Према истраживању Хаи Груп Рисрч (Hay group research), код 50% запослених постоји вероватноћа да остваре резултате веће од очекиваних.

Да није све у новцу сугерише и „Гардијан“ и да треба узети у обзир да ли се задовољавају појединачни мотиватори. Углавном, ситуација је таква да већину времена на послу проведемо радећи без исправне мотивације јер једноставно она је врло ретко или никада у понуди.

Према истраживањима, и ако је нагласак на парама у скоро свакој дискусији кад је реч о задовољству радника и о ономе шта их мотивише, докази сугеришу да се успех и срећа одређују на основу тога да ли се запосленима пружа оно што их мотивише то јест да ли се задовољавају појединачни мотиватори.

Мотивациони експерт Џејмс Сел (James Sale), наводи да постоји 9 типова запослених са својим сетом мотиватора, са својим властитим начином покретања на акцију.

Колико је то важно за руководиоце и за менаџере људских ресурса најбоље показује податак да је један од најтежих задатака како мотивисати раднике.

Девет типова запослених према Џејмсу Селу су:

Бранилац

Према Селу, ова врста запослених тражи сигурност, предвидљивост и стабилност. Менаџер очекује одређену дефиницију посла, добро функционалну организацију и предвидив пут каријере. Редовна комуникација је најочитији начин за мотивисање. Менаџери би требало да редовно комуницирају с њима, деле добре вести и објашњавају како ствари мотивишу такве запослене. Редовне информације и мејлови такође могу бити ефикасни у том погледу. С обзиром на то да је ова врста запослених лојална, награђивање за пружени рад и остварене резултате је изузетно важан корак у процесу мотивације.

Пријатељ

За ову врсту запослених веома је важно успоставити осећај припадности, добрих пријатељстава и смислених односа. Воли организације са јаком перцепцијом тима, друштвеним догађајима и помагању другима. Најбољи начин да се мотивишу је да их укључите, подржите и добију могућност да искажу своје мишљење. Њихова друштвена организација обезбеђује јаку корпоративну културу и активност која је оријентисана на људе.

Звезда

Ова врста запослених често захтева поштовање, публицитет и признање. Очекују да ће путеви каријере бити јасни, хијерархијски редослед специфичан и јасан. Они то јест овај тип запослених обожава да буде мотивисан наградама и титулама.

Директор

Они траже моћ и контролу над другим људима. Воле да делегирају а обећање да ће имати већу одговорност је нешто што их мотивише и тера да остварују боље резултате. Его овде води главну реч. За водећу улогу, ови запослени треба да преузму озбиљну одговорност и да буду награђени у складу са резултатима. За овај тип људи то јест запослених, моћ и одговорност су на првом месту листе фактора мотивације.

Градитељ

Једини извор мотивације за овај тип запослених је новац и финансијско задовољство. Све остало је мање важно, али кад је у питању новац, који је везан за остварене перформансе и положај, онда боље мотивисаности нема. Јасан пут и план каријере, редовно напредовање и већа одговорност, јасни циљеви, повезано са новцем је оно право. Ако су на кључним функцијама а финансијски мотивисани онда ће урадити све што је потребно или што се тражи.

Стручњак

Ова врста запосленог жели имати знање, стручност и звање. Због тога су радна окружења у којима је лични развој важан то јест главни мотивишући фактор за њих. Жели да ради као тренер и ментор и да учествује у различитим развојним пројектима, програмима и тренинзима. Све док се остварује овакав начин мотивације, ова врста запослених са лидерским духом ће дати озбиљан допринос компанији.

Креативац

Покретачке снаге овог типа запослених су креативност, иновативност и промене. Прате нове трендове у сектору и покушавају то применити у пословној атмосфери. Одушевљени су приступом догађајима и решавању проблема са новим перспективама. Подршка овом типу запослених може се пружити пружањем атмосфере у којој могу да покажу своју креативност. Рад који није рутина, промене и развој могу довести до остваривања максималних резултата овакве врсте запослених.

Слободан дух

Кључне речи ове врсте запослених су слобода, независност и аутономија. Успешни су у окружењима у којима нема притиска и где се може слободно радити. Ако налетите на овакав тип запослених онда заборавите на „рад под притиском“. Ефикасно послују под добром организацијом и планирањем и где радно место није у канцеларији. Радна атмосфера где је дата могућност испољавања способности, талента и вештина, је она која мотивише овакав тип запослених.

Истраживач

Ова врста запослених, у свом раду тражи смисао и сврху и жели да ради и направи нешто што је значајно. Генерално, они желе да раде на местима са одређеним циљевима и временским менаџментом у складу с тим. Ако се њихови појединачни циљеви подударају са циљевима компаније, они свој посао обављају још боље и више. Иновативност и питање "Како могу ово боље?" је најбитнија ствар у радном окружењу за „истраживаче“. Наравно да услед остварених резултата треба да дође и већа одговорност са развојем, унапређењем самим тим се постиже и већа мотивисаност.