У Свету, 51% стручњака за људске ресурсе сматра да почетни одабир кандидата треба да буде делимично или потпуно аутоматизован.

73% каже да су паметне технологије у порасту у односу на прошлу годину.

Док послодавци и професионалци за људске ресурсе све више користе технологију како би привукли најбоље кандидате, многи пословни лидери су рекли да им је лични контакт још увек значајан ако не и кључни део процеса запошљавања.

Рандштад Талент Трендс (Randstad Sourceright's Talent Trends) у свом истраживању, које је обухватило 800 лидера менаџмента људских ресурса из 17 држава, открио да половина (51%) послодаваца сматра да иницијални одабир кандидата, треба да буде делимично или потпуно аутоматизован. Исти проценат такође сматра да је аутоматизација корисна за праћење података, статистику и аналитику менаџмента људских ресурса.

Упркос широко прихваћеним методама и алатима за проналажење извора, послодавци и даље вреднују људску интеракцију. Интеракција у процесу запошљавања, кандидате чини ангажованим, што је додатна вредност. У првим фазама процеса, као што су: заказивање интервјуа; интервјуи (видео); управљање и коришћење спољних сарадника који представљају кандидате; још увек је „жива реч“, код многих лидера, пресудна за даљи процес.

У данашњем времену, када никад нису биле боље могућности за коришћење технолошких могућности, сам процес регрутације се сматра идеалним за иновације. Истовремено, увођење савремене технологије у процес запошљавања, сам процес чини доста сложенијим. Од организација се захтева да размотре целокупно искуство запошљавања, и да одреде најбољу комбинацију технологије и личног контакта како би се дошло до бољих резултата.

Без обзира, да ли се послодавци опредељују за технологију или личном „живом“ контакту, 65% лидера верује да ће одабир кандидата бити побољшан континуираним унапређењем технологија у управљању људским ресурсима. Сматрају такође, да ће нови алати допринети да регрутери добију више времена да се фокусирају на стручно усавршавање у свом раду.

Истраживање је показало, такође, да међу анкетираним лидерима, 73% каже да су паметне технологије имале једнак или већи утицај на њихову организацију ове него ранијих година.