Послодавци, запослени и незапослени сматрају да у Србији постоји дискриминација када је реч о запошљавању, показују подаци о дискриминацији на тржишту рада.

Више од 90 одсто запослених и незапослених, као и 100 одсто послодаваца, оценило је да се људи у Србији запошљавају на основу страначке припадности, изјавио је представник Немачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) Петар Антић.

Како показује истраживање, у којем је учествовало 1.100 испитаника, у делу перцепције дискриминаторног понашања 100 одсто послодаваца сматра да се у Србији људи запошљавају на основу страначке припадности, међу запосленима тај став дели 92 одсто, а међу незапосленима 95 одсто.

Висока сагласност све три стране постоји и када се пита да ли се на разговору за посао постављају питања о брачном и породичном статусу, као и да радна места нису прилагођена особама са инвалидитетом, да се женама на разговору за посао постављају питања о породици, као и да напредују само чланови владајућих партија.

Када је реч о личном својству као о основу дискриминације на тржишту рада, чланство у политичким институцијама навело је 58 одсто послодаваца, 50 одсто запослених и 57 одсто незапослених.

У лична својства као основ дискриминације око 40 одсто послодаваца наводи брачни статус, као и више од 30 одсто и запослених и незапослених, а када је реч о полу, ту дискриминацију види 42 одсто послодаваца, 38 одсто запослених и 27 одсто незапослених.

Антић је рекао да постоји висока свест о дискриминацији на тржишту рада и да сви виде да је она изражена према особама са инвалидитетом, старијим особама и Ромима, као и према политичкој оријентацији.

Најдрастичнији примери

Повереница за равноправност Бранкица Јанковић рекла је да резултати истраживања показују исто што и притужбе институцији на чијем је челу – највећа дискриминација је на основу пола, брачног статуса, старосног доба и чланства у политичким и синдикалним организацијама.

Као најдрастичније примере Јанковић је навела премештање жена на ниже радно место, или отпуштање после повратка са породиљског одсуства, а указала је и да људе старије од 50 година послодавци лакше отпуштају, док млади имају проблем са запошљавањем због недостатка искуства.

Она је додала да су међу етничким групама Роми највише дискриминисани на тржишту рада, због чега 90 одсто породица нема ниједног запосленог.

Када је реч о политичкој и синдикалној припадности, Јанковић је рекла да добијају притужбе због страначког запошљавања и давања предности појединим синдикатима.

(Извор: Н1, ФоНет)


Прочитајте и ово: Избор најбољих из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом СРБИЈА 2020