Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника прописано да оцењивање 20.000 чиновника траје до краја године, а најбољима и повишица од 40 одсто.

Приступачност, смиреност, љубазност, отвореност, посвећеност, истрајност, предузимљивост, објективност – неке су од особина које треба да красе државне чиновнике и њихове шефове. Оне ће бити један од критеријума при оцењивању, 20.000 државних службеника, које је почело овог месеца и трајаће до краја године.

Рад државних службеника биће вреднован на основу компетенција, а напредоваће на основу учинка. Процењиваће се начин на који државни службеник управља информацијама, задацима и остварује резултате, да ли има оријентацију ка учењу и променама. Када је реч о руководиоцима цениће се и савесност, посвећеност, лични интегритет, начин на који управљају људима.

Ово је предвиђено Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника. У Министарству државне управе и локалне самоуправе кажу да у досадашњем систему вредновања рада нешто није било у реду, јер је 90 одсто службеника било оцењивано са највишом оценом.

До сада је оцењивање било везано за лични ниво запосленог и резултате на конкретном радном месту, док се сада вреднује учинак појединца у остваривању циља институције. То поспешује тимски рад и повећава одговорност руководилаца за извршење циљева институције. На потребу да се ова област реформише, указивала нам је и ЕК у својим извештајима, али смо и сами били свесни да у систему нешто не функционише – кажу у министарству.

Они наглашавају да им је циљ праведан и фер службенички систем, у коме се рад вреднује на основу компетенција, то јест онога што се очекује од запосленог да уради на одређеном радном месту, а напредује на основу учинка и доприноса циљевима државног органа.

Када запослени има одговарајућу компетенцију то значи да он зна да на прави начин сагледа радни задатак, има одговарајуће способности да посао заврши и зна како употребити те способности. Подразумева се да је службеник љубазан и то није компетенција – објашњавају у министарству.

Рад запослених вредноваће непосредни руководиоци, а коначну оцену о вредности рада доносиће руководилац органа или руководилац сектора у државном органу (помоћник министра, секретар министарства) на предлог непосредног руководиоца.

Уредбом су дефинисани индикатори понашања који ће усмеравати оне који вреднују радну успешност шта конкретно треба да цене при вредновању, а са друге стране и државни службеници ће бити упознати са тим шта се од њих очекује.

Резултате рада цениће тако што ће на почетку сваке године да се поставе циљеви који треба у једној години да се испуне, а на крају године, у зависности од остварења циљева, даваће се одговарајућа оцена њиховог испуњења – кажу у министарству.

Већа плата на основу резултата

На основу остварених резултата рада државни службеник може да буде награђен у истом звању за цео његов радни век, са максимално 40 одсто већом платом.

Ако обавља послове стандардно, могао би да оствари увећање од максимално пет одсто своје плате на сваке три године проведене у радном односу. Ако обавља послове са изузетним исходом у вредновању радне успешности (превазилази очекивања) – могуће је да оствари већу плату максимално 10 одсто на сваке две године.

(Извор: Политика)