Комора менаџера људских ресурса обавештава менаџере људских ресурса, тимове, агенције, организације и све заинтересоване да је процес пријаве за избор најбољих у Србији за 2020 годину почео.

Услови РАНЕ ПРИЈАВЕ важе до 01.06.2020. године.

Сви појединци и организације које се пријаве ослобођени плаћања партиципације за пријаву. Након тог датума пријава ће подразумевати и плаћање партиципације од 15.000 динара које подразумева обраду поднесене пријаве и рад комисије. Плаћањем партиципације за пријаву на учешћу за избор најбољих у Србији 2020 године из менаџмента људских ресурса се НЕ подразумева и учешће на годишњем самиту, свечаној вечери и додели награда.

Награде „Најбољи у Србији“ из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом су најважније награде које појединци и организације за свој рад и допринос радним односима могу добити у Србији. Са овим наградама одајемо почаст узорним појединцима и организацијама који су својим радом, ангажовањем, примером и успехом написали причу и обликовали слику о успеху наше земље Републике Србије. Раст економије изискује и раст људског капитала, показује потребу да се развој у управљању људским ресурсима убрза, да се покаже зрелост руководећих људи у менаџменту кроз примену доказаних стратегија учења, развоја и мерења перформанси. Развој људског капитала треба да представља државни и национални приоритет, кључно подручје на које треба да се фокусирамо ако желимо да имамо убрзани развој.

Због свега овога, веома је важно да се појединци и организације који учесници овог процеса препознају по свом доприносу и развоју пракси управљања људским ресурсима у Србији у менаџменту талентом у протеклом и садашњем времену.

Желимо да наградимо и промовишемо оне који су допринели постављању највиших стандарда, норми и пракси у свом пословању и који су ставили управљање људским ресурсима на прави, највиши пиједестал у организацији.

Да покажемо да се препознаје и вреднује сјајно лидерство, узоран тимски рад, стратешко усклађивање, признање најбоље праксе, да се постигнућа у управљању људским ресурсима и развоју радних односа вреднују и прослављају.

Рана пријава за добијање престижне награде и титуле за 2020 годину „Најбољи у Србији“ из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом је отворена.

Пријава је једноставна.

Напишете документ са минимумом од хиљаду речи који најбоље описује ваш допринос у складу са категоријом за коју се пријављујете и пошаљите га путем веб сајта. Линк за пријаву је:

http://resursinstitut.rs/index.php/izbor-najboljih/prijava-za-izbor

Образложење пријаве би било добро да садржи следеће:

  • Треба да одговара критеријумима категорије
  • Јасно дефинисана визија и циљеви
  • Креативан приступ, оригиналност и различитост
  • Развијен пословни случај с којим се показује како се иницијатива и/или пракса људи усклађују с приоритетима организације
  • Посвећеност вишег нивоа организације
  • Јасни докази о резултатима утицаја пројекта или стратегије (са мерљивим резултатима), посебно финансијски утицај – пожељно је користити мерне индикаторе, повратне информације корисника, студије случаја или приче то јест анегдоте настале приликом процеса
  • За све категорије је неопходно укључити доказе о успеху - трошак (ако није познат, онда приближан и уштеда ако је остварена), опсег (на колики број људи се остварује директан и индиректан утицај и како се остварује), повраћај улагања у ком временском року
  • Какви су планови за будућност када је у питању развој
  • Зашто, по вашем мишљењу заслужујете да добијете награду „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ 2020 године из менаџмента људских ресурса или менаџмента талентом

Рок за рану пријаву је 01. 04. 2020. године.

Институт за менаџмент људских ресурса Србије

Институт је законски носилац ауторског и интелектуалног права избора најбољих људи, тима, агенција и организација из области - управљање људским ресурсима, управљање талентом тј. менаџмент људских ресурса и менаџмент талентом.