Категорија „НАЈБОЉИ ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈУ КОВИД-19“ за награду „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ из менаџмента људских ресурса је отворена у част појединаца, тимова и организација који су протеклих месеци у 2021 години храбро (стручно и пре свега људски) радили на томе да запослени буду пре свега здрави, затим информисани и да остану радно ангажовани.

Комора менаџера људских ресурса Србије је законски носилац ауторског и интелектуалног права избора најбољих људи, тима, агенција и организација из области - управљање људским ресурсима, управљање талентом тј. менаџмент људских ресурса и менаџмент талента.

Номинације за награде „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ у категорији НАЈБОЉИ ОДГОВОР НА КОВИД 19 се прихватају за:

  • појединачни допринос и
  • организациони.

Пријаве у овој категорији морају да садрже информације о појединцима и/или организацијама о њиховим радњама, акцијама, кампањама, поступцима, методама, резултатима које су појединци предузели, урадили, остварили током пандемије КОВИД-а 19.

Пријаве (до 700 речи) морају да буду написане најкасније до 15 априла 2021. године.

Уз пријаву је могуће доставити пратећи материјал и пружити додатне информације, материјал, доказе и тако поткрепити тврдње које сте изнели у номинацији/номинацијама.

НАЈБОЉИ ОДГОВОР (за појединачне номинације)

Номинација особа из организације које су својим радом дале највећи допринос у очувању здравља, радног ангажовања запослених и остваривању најбољих могућих резултата организације.

НАЈБОЉИ ОДГОВОР (ОРГАНИЗАЦИОНИ/КОРПОРАТИВНИ)

Номинације за најбоље, најадекватније одговоре на пандемију како би се осигурала добробит њихових запослених и заједница. Номинације за награде „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ обухватају такође Сектор/Департмент/Одељење/Тим за људске ресурсе.

НАЈУЗОРНИЈИ ПОСЛОДАВАЦ

Ова област обухвата све организације које су показале додатну посвећеност, пажњу, бригу за своје запослене, њихово задржавање и одржавање на радним местима, плаћање/награђивање, сигурност током пандемије.

ПОКАЖИТЕ ЗАШТО СТЕ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021


Пријаве на:

https://www.najboljiusrbiji.rs/prijava/

 

Комора менаџера људских ресурса Србије